REMODELACIÓ MAMARIA AVANÇADA

DesktopBLACK_Demanar_cita

QUANT COSTA

Sotmetre’s a un procediment d’última generació per modelar les mames; i aconseguir tenir uns pits més grans, amb una forma bonica i d’aparença natural; té un cost que varia en funció de la complexitat del cas, de les proves diagnòstiques, del tipus d’anestèsia, del temps d’hospitalització i de la classe de pròtesis que calgui utilitzar.

La intervenció té un preu mitjà proper als 5.000€ i oscil·la entre un mínim de 4.000€ i un màxim de 6.000€.

El preu cobreix totes les despeses del tractament. Inclou el preoperatori complet, el servei d’anestesista, els honoraris mèdics, l’ús de quiròfan, l’hospitalització, les pròtesis, el material, la medicació i totes les visites posttractament.